Gyermekpszichológiai ellátás

A terápia sajátosságai:

A gyermekekkel végzett terápiás munkát nagymértékben meghatározza a gyermekek fejlődésbeli sajátosságai. A gyermekek esetében, életkorukból adódóan, még nem alalkulnak ki és erősödnek meg azon képességek, melyek a verbális munkát lehetővé tennék. Saját “nyelvük” és így kommunkációs csatornájuk van, ami a játék, alkotás, mese, melyen keresztül felszínre kerülhetnek érzelmi világuk, a viselkedési sajátosságok, tüneteik hátterében álló lelki tartlamak, szubjektív megéléseik. Ugyanez az a nyelv, melyen keresztül a gyermekhez a pszichológus is kapcsolódni és reagálni tud, segítséget képes nyújtani a gyermek gyógyulási folyamatában. Az életkor előrehaladtával a verbalitás is mint eszköz egyre nagyobb teret tud nyerni a terápiás folyamatban.

Másik fontos sajátosság, hogy a gyermek elválaszthatatlan része családjának, ahogy erőforrásait a családból meríti, úgyanúgy reagál a család működésének sajátosságaira viselkedésével és olykor tüneteivel is. Ebből adódóan a tapasztalt tünetek és a környezet esetleges összefüggéseinek közös megértése és a szülőkkel végzett közös munka a gyermekek gyúgyulásának szerves részét képezi.

Gyermekterápiák esetében az első találkozás a szülővel, szülőkkel történik, mely lehetőséget biztosít arra, hogy egyelőre a gyermek nélkül szabadabban, nyíltabban tudjuk átbeszélni az atkuális életszakasz sajátosságait, a jelenlévő kihívásokat, aggodalmakat és a gyermek fejlődéstörténetét. Serdülők esetében az első találkozás már az ő bevonásukkal történik, hiszen a velük való közös munka saját döntésük és motivációjuk mentén történik.

Az első találkozást egy 4-5 alkalomból álló diagnosztikus szakasz követ, mely során a gyermekkel való megismerkedés mellett a gyermek viselkedésének, játékának megfigyelésén keresztül valamint projektív tesztek segítségével ismerhetjük meg a gyermek érzelmi világát, a tünetek hátterében álló lelki tartalmakat, erőforrásaikat. A dignosztikus szakaszt egy szülőkonzultáció zárja, melynek során az előző alkalmak tapasztalatainak  átbeszélésére kerül sor. Ezen alkalom során megegyezünk a terápiás segítség szükségességéről és a lehetőségeiről, a célokról és a terápia kereteiről.